Våra Tjänster


Modersmål böcker i Språket Dari, Persiska och Pashto

Språket är en del av en människa och att bevara det, oavsett var man befinner sig, är oerhört viktigt för att kunna vara den man är. Språket är också en del av ens identitet och får en människa att känna en trygghet.

Genom modersmålsundervisningen eleverna får möjligheter att jämföra sin kultur och värdering med Sveriges. Det hjälper de också att lätt integreras i det svenska samhället.

Vi har tittkontakt med modersmålslärare i språket Dari, Persiska och Pashto ...

Digitala lärresurser

Behovet och efterfrågan av digitala lärresurser har ökat i och med digitaliseringen. Det ser vi positivt då det innebär ökade möjligheter till en varierad undervisning.

Vi har bra samarbete med modersmålslärare i språket Dari och Pashto och lyssnar på deras behöv och önskemål.

KODAKAN har utvecklat ett fler tal flash-baserade APPar i språket Dari och Pashto. APPar vi har funkar bra i Windows.
Vi jobbar vidare att utveckla motsvarande APPar till ...

Från rådgivning till design och tryckning av din bok

Vi har stor erfarenhet av att trycka böcker i olika stora upplagor. Erfarenheten skaffade vi genom att designa och trycka ett fler tal KODAKANs böcker.

Vi står gärna till tjänst med råd och idéer inför din bokproduktion, vad gäller pappersval, format, omslag, fil-format, design av omslag, layout, fotografering och ISBN etc. Vi kan:
• Erbjuder dig gratis rådgivning
• Hjälper dig med design
• Assistera dig att trycka din bok

Senaste Nytt


Tre nya böcker är publicerad nu

KODAKAN är stolt över att lyckades publicera tre nya Dari böcker för gymnasiet nivå. De är till årkurs 10, 11 och 12. Böckerna kommer att vara tillgängligt för beställning tidigast 01- mars 2021..