Modersmål böcker i Spårket Dari, Persiska och Pashto

Språket är en del av en människa och att bevara det, oavsett var man befinner sig, är oerhört viktigt för att kunna vara den man är. Språket är också en del av ens identitet och får en människa att känna en trygghet. Modersmålsundervisningen syftar till eleverna som inte har svenska som modersmålspråk. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Att bevara sitt modersmål är en viktig del för att kunna kommunicera med sin släkt och familj, att få känna en samhörighet med sina nära och kära, att inte ”tappa bort” den delen av sig själv.
Genom modersmålsundervisningen eleverna får möjligheter att jämföra sin kultur och värdering med Sveriges. Det hjälper de också att lätt integreras i det svenska samhället.
KODAKAN samarbetar med Sveriges skolor som driver modersmålsundervisning. Vi försöker anpassa våra böcker och andra läromedel efter Skolverkets modersmål kursplan.
Vi har tittkontakt med modersmålslärare i språket Dari, Persiska och Pashto och välkomnar deras feedback och förslag till förbättring av vår lärresurser.
Idag har vi ett fler tal modersmål böcker och andra digitala lärresurser som används i svenska skolor och även i skolor i andra länder i värden. Böcker vi har är till alla nivåer från förskoleklass till gymnasienivå.
Vi satsar på att digitalisera våra böcker till framtidens behov och efterfråga.
Vi vill bli bättre – tyck till och hjälp oss!
Du är varmt välkommen att ge oss feedback/förslag/kommentar på våra böcker/hemsidan. Du kan skicka din feedback här: http://kodakan.se/feedback.html