OM KODAKAN

Idén till KODAKAN (som betyder barn och tonårig på språket Dari) förlag föds år 2002 i Stockholm och ägs och drivs sedan dess av ett fler tal modersmålslärare, författare samt av ett fler tal erfarna programmerare som utvecklar digitala lärresurser och lek & lär för barn och ungdomar.
Språket är en del av en människa och att bevara det, oavsett var man befinner sig, är oerhört viktigt för att kunna vara den man är.
Språket är också en del av ens identitet och får en människa att känna en trygghet. Modersmålsundervisningen Genom modersmålsundervisning ska eleverna få möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och det är grunden för barnets förmåga till inlärning.
Vi strävar efter att erbjuda bättre modersmål böcker och digitala lärresurser för barn och ungdomar i språket Dari och Pashto, och det gör vi genom att lägga mer tid och resurser på innehållet av böckerna. Idag har vi ett fler tal modersmål böcker och digitala lärresurser.
Vi utvecklas och jobbar med intressanta projekt att ge ut nya böcker och jobbar mot digitalisering av våra böcker för språket Dari och Pashto. Tänk på att du kan beställa också enstaka böcker direkt via vår webbsida, utan fördyrande mellanhänder. Vi vill bli bättre – tyck till och hjälp oss! Ringer du till KODAKAN är det ofta du får tala med någon av författarna till någon av våra böcker. Vi hoppas att du som modersmålslärare eller elever utnyttjar den chansen. Vi uppskattar förslag och idéer till förbättring från er.
Du är varmt välkommen att ge oss feedback/förslag/kommentar på våra böcker/hemsidan. Du kan skicka din feedback här:http://kodakan.se/contact.html

Kontakt info:
info@kodakan.se