Digitala lärresurser


Behovet och efterfrågan av digitala lärresurser har ökat i och med digitaliseringen. Det ser vi positivt då det innebär ökade möjligheter till en varierad undervisning.
Vi har bra samarbete med modersmålslärare i språket Dari och Pashto och lyssnar på deras behöv och önskemål.
KODAKAN har utvecklat ett fler tal flash-baserade APPar i språket Dari och Pashto. APPar vi har funkar bra i Windows.
Vi jobbar vidare att utveckla motsvarande APPar till Ipad och Androidplattforms också.
Vi vill bli bättre – tyck till och hjälp oss!
Du är varmt välkommen att ge oss feedback/förslag/kommentar på våra böcker/hemsidan. Du kan skicka din feedback här: http://kodakan.se/feedback.html